Ra mắt trang phục đa sắc mới: Draven Trùm Bình Luận Viên từ 15/9

Ra mắt trang phục đa sắc mới: Draven Trùm Bình Luận Viên từ 15/9

Từ 21 giờ ngày 15/9, các trang phục Đa Sắc mới của Draven Trùm Bình Luận Viên sẽ được ra mắt trong Cửa Hàng với giá 20 RP:

Bên cạnh đó, từ 21 giờ ngày 15/9 đến hết ngày 17/9, chúng tôi sẽ mở khuyến mãi cho gói đa sắc như sau:
Vật phẩm
Giá RP

Trang phục Draven Trùm Bình Luận Viên + tướng
349 -> 209 RP
(giá tối thiểu: 14 RP)
5 trang phục Đa sắc của Draven Trùm Bình Luận Viên
Từ ngày 18/9, giá gói đa sắc Draven Trùm Bình Luận Viên sẽ trở về mức giảm giá như các gói đa sắc khác: chỉ khuyến mãi 30% cho trang phục Đa Sắc, không khuyến mãi tướng và trang phục cơ bản.