LMHT: Azir đã có những thay đổi trên máy chủ thử nghiệm hứa hẹn sự quay lại của Hoàng Đế

Cơ may Hoàng Đế sẽ quay lại Đấu Trường Chuyên Nghiệp là một tương lai có thể xảy ra Những mục tiêu và kế hoạch về chỉnh sửa Azir đã được Riot công bố trong ngày hôm nay. Hãy cùng xem chi tiết về chỉ số, bộ kĩ năng của Hoàng Đế Shurima nhé!
LMHT: Azir đã có những thay đổi trên máy chủ thử nghiệm hứa hẹn sự quay lại của Hoàng Đế

Thông số cơ bản
Lượng máu cơ bản tăng từ 524.4 lên 540
Lượng máu hồi phục giảm từ 1.3848 xuống 1.38
Tốc độ di chuyển cơ bản tăng từ 325 lên 355
Kĩ năng
Cát Càn Quét [Q]
Tỉ lệ SMPT giảm từ 50% xuống 30%
Tầm sử dụng kĩ năng giảm từ 875 xuống 720
Hit box tăng lên 70 đơn vị khoảng cách
Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 10/9/8/7/6 thành 11/9.5/8/6.5/5
Sát thương cơ bản tăng từ 65/85/105/125/145 lên 70/100/130/160/190

Trỗi dậy! [W]
Sát thương cơ bản của mỗi phát đâm của Lính Cát thay đổi – tăng ở mỗi cấp nhưng giảm nhẹ ở cấp 18
Thông số mới: 60/62/64/66/68/75/80/85/95/105/115/125/135/145/155/165/175/185
Mỗi phát đâm của Lính Cát tăng tỉ lệ theo cấp độ
Thời gian hồi lại giảm từ 10/9/8/7/6 xuống 8/7.5/7/6.5/6
Tầm sử dụng tăng từ 450 lên 500
Thời gian sử dụng của Lính Cát tăng từ 9s lên 10s
Lệnh tấn công cơ bản của Azir – “thời gian sử dụng giảm từ 0.5 xuống 0.35s
Phạm vi tấn công của Lính Cát – “giảm từ 800 xuống 660”
Lính Cát không thể tấn công mắt hoặc các loại vẫy khác tương tự
[Hiệu ứng Mới] Azir được tăng 20/30/40/50/60% tốc độ đánh trong 5s bất kì khi nào hắn triệu hồi được 3 Lính Cát trở lên.Cát Lưu Động [E]
Khiên Cát giờ có 70% tỉ lệ SMPT
E của Azir sẽ cho khiên ngay khi sử dụng
Thời gian của Khiên Cát giảm từ 4s xuống 1.5s
Tốc độ bay giảm từ 1700 xuống 1400
[Hiệu ứng Mới] Nếu Azir tông trúng một kẻ địch, hắn sẽ dừng lại và sẵn sàng ngay 1 Lính Cát.

Phân Chia Thiên Hạ [R]
Thời gian hồi chiêu giảm từ 140/120/110 xuống 120/105/90.
Tường Cát tăng từ 4/5/6 Lính Cát lên 5/6/7 Lính Cát
Tường Cát chỉ ngăn chặn các kĩ năng lướt của kẻ địch khi đang di chuyển. Sau khi ngừng di chuyển, Tường Lính Cát được tính như địa hình bình thường,