Game thủ Việt Nam sẽ được quản lý bằng mã số?

Từ trước tới nay, việc quản lý người chơi game online ở Việt Nam là điều bất khả thi. Hoàn toàn không có một cơ chế hay công cụ nào đủ khả năng thực hiện việc xác định danh tính hay thông tin khai báo. Điều này tất yếu dẫn đến nhiều bất cập như tình trạng chơi game không phù hợp lứa tuổi, mở nhiều tài khoản, lừa đảo trong game...

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM