Nóng: Fifa Online 3 sẽ khó ghi bàn hơn rất nhiều!

Trò chơi đã đưa ra rất nhiều cải tiến vượt bậc so với người tiền nhiệm của mình. 

Nóng: Fifa Online 3 sẽ khó ghi bàn hơn rất nhiều!

 

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM