Nhật Ký Tình Yêu - Hướng dẫn vượt ải chương 8 full 5*

Sau đây GameHub xin gợi ý các bộ trang phục để game thủ có thể đạt được full 5* trong chế độ Cốt truyện của game mobile Nhật Ký Tình Yêu.
(Cần lưu ý rằng đây chỉ là gợi ý và bạn có thể thêm bớt một số trang phục chứ không bắt buộc cần phải làm giống 100%.)
Chương 8