Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tìm hiểu hệ thống Pet

Triệu hồi Pet để thêm bạn đồng hành trong mỗi cuộc đối đầu. Đặc biệt, Pet còn buff thêm chỉ số cho chủ nhân của mình.
PET có tối đa 6 phẩm chất (Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam, Đỏ). Mỗi PET có 2 buff chính:
- Thiên phú: Cộng thêm chỉ số cho từng hiệp sĩ riêng biệt.

- Toàn đội: Buff HP, Công, Kháng, tối đa chỉ được 3 hiệp sĩ có buff. Mỗi PET sẽ có vị trí buff khác nhau khi ra trận.

- PET vừa có thể hỗ trợ hiệp sĩ vừa có thể hỗ trợ toàn đội khi ra trận. Tuy nhiên mỗi PET chỉ hỗ trợ cho 1 hiệp sĩ nhất định


- Tăng sao PET sẽ mở thêm hiệu quả Thiên Phú của PET:

- Tăng level PET sẽ tăng chỉ số cộng thêm cho hiệp sĩ khi ra trận.

- Mỗi 20 level có thể đột phá PET, mở thêm chỉ số cộng thêm cho hiệp sĩ khi chiến đấu