[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 14/01

(GameSao.vn) – Master Yi có sự thay đổi dáng chú ý, những hình ảnh in-game đầu tiên của Công Cụ Thực Hành…

1/ NÂNG CẤP VỀ GIAO DIỆN


“Lộ tầm nhìn” giờ sẽ xuất hiện trên đầu vị tướng khi chúng bị phát hiện/ có tầm nhìn chuẩn (ví dụ: trúng Q

[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 14/01







Vũ Điệu Bóng Đêm (R)

  • SMPT cộng thêm tăng từ 25% lên 35%.




  • Giáp tăng từ 26.048 lên 29.05.







Ngọn Thương Ánh Sáng (Q)

  • SMPT cộng thêm hoàn trả từ 70% về 50%.





Thiền (W)

  • Hiệu ứng mới: “Thêm vào đó, Master Yi sẽ nhận thêm điểm cộng dồn của Chém Đôi và ngưng thời gian hồi chiêu của Võ Thuật Wuju cùng Chiến Binh Sơn Cước mỗi giây niệm phép.”





Kiếm Súng Hextech

  • Sát thương giờ phụ thuộc vào cấp độ, giảm từ 250 xuống 175-250.

3/ NHỮNG HÌNH ẢNH IN-GAME ĐẦU TIÊN CỦA CÔNG CỤ THỰC HÀNH












Màn hình đăng nhập mới



Gnar_G

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM