Trung Quốc ra luật cấm trẻ vị thành niên chơi game online

Với sự phổ cập với tốc độ vũ bão của máy tính và internet, trẻ con ngày càng sớm tiếp xúc với thế giới mạng, vì vậy độ tuổi game thủ cũng ngày càng được “trẻ hóa”. Chính vì vậy mà Trung Quốc quyết định tăng cường quản lý việc này bằng cách ra luật.
Trung Quốc ra luật cấm trẻ vị thành niên chơi game online

Trong những năm gần đây, tỷ lệ cư dân mạng tuổi vị thành niên ở Trung Quốc không ngừng tăng cao, theo báo cáo điều tra, có 90,1% trẻ vị thành niên sử dụng internet. Hơn nữa, hoạt động của trẻ vị thành niên trong môi trường internet vẫn chưa có bảo vệ nên có, nên chúng dễ chịu những ảnh hưởng từ internet mà mọi người đã nói đến cả trăm lần như bạo lực, sex, giết người, kinh dị... Chưa kể có tới hơn 70% trẻ vị thành niên phạm tội là do mạng internet mà ra.

Chính vì vậy mà Trung Quốc đã đưa ra điều lệ trước khi cho trẻ vị thành niên tiếp xúc với những thông tin như hành vi bất lương bạo lực, tự sát, giết người... thì bất cứ tổ chức và cá nhân nào cũng phải đưa ra nhắc nhở. Điều lệ này cũng cấm trẻ vị thành niên tiếp xúc với game hay tính năng game không thích hợp, hạn chế thời gian chơi game, từ 0 giờ đến 8 giờ cấm sử dụng dịch vụ game online. Tất nhiên nếu có điều kiện thì chơi ở nhà cũng chẳng sao, nhưng giờ muốn ra tiệm chơi game cũng không được thoải mái nữa, vì vậy cộng đồng game thủ trẻ này tỏ ra vô cùng bất mãn.