Top - Đấu Trường Sinh Tử: Hướng dẫn Luyện Tập

Để tham gia bạn hãy chọn tính năng 'Luyện Tập' ngay ngoài đại sảnh chính:
Top - Đấu Trường Sinh Tử: Hướng dẫn Luyện Tập

Sau đó lựa chọn 2 chức năng chính để bắt đầu quá trình luyện tập:

1/ Luyện Tập
+ Có thể tham gia khi nhân vật đạt cấp độ 16

+ Trong giao diện Luyện tập sẽ có 4 thuộc tính để nâng cấp. Mỗi lớp nhân vật (Quỷ Kiếm, Sát Thủ, Phù Thủy) sẽ có thuộc tính luyện tập khác nhau:

+ Chọn một thuộc tính muốn nâng cấp và nhấn “Luyện tập”:

+ Mỗi thuộc tính sẽ 1 khoản tốn chi phí và thời gian luyện tập. Số lần đào tạo mỗi ngày khác nhau:

+ Mỗi thuộc tính mỗi ngày có thể thiết lập lại 1 lần. Thiết lập lại 1 thuộc tính sẽ tốn 10 gem.

+ Số lần luyện tập mặc định sẽ được thiết lập lại vào lúc 04:00 hàng ngày.
2/ Huấn Luyện Kinh Nghiệm
+ Có thể tham gia khi nhân vật đạt cấp độ 14

+ Trong giao diện Kinh nghiệm huấn luyện, bạm sẽ có 1 ô huấn luyện nhân vật phụ và 3 ô huấn luyện bạn bè:

+ Chọn nhân vật phụ của bạn hoặc chọn bạn bè từ danh sách bạn để huấn luyện:

+ Mỗi khi huấn luyện thành công một nhân vật, người chơi sẽ nhận được 5 Điểm Vinh Dự. Loại điểm này dùng để đổi thưởng:

+ Thời gian huấn luyện 1 nhân vật là 20 giờ (sau 20 giờ bạn mới có thể huấn luyện tiếp).

+ Nhân vật được huấn luyện sẽ nhận được một lượng lớn kinh nghiệm. Bạn và bạn của bạn có thể tận dụng chức năng này để thăng cấp cho nhau:

+ Lưu ý:

- Nhân vật được huấn luyện (cả nhân vật phụ lẫn bạn bè) phải thấp hơn bạn 5 cấp.

- Mỗi nhân vật có thể được nhiều người huấn luyện cùng lúc.

- Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận được kinh nghiệm huấn luyện 20 lần mỗi ngày.