Nhật Ký Tình Yêu - Cách vượt Rừng thần bí full 5 sao

Sau đây GameHub xin gợi ý các bộ trang phục để game thủ có thể đạt được full 5* trong chế độ Rừng thần bí của game mobile Nhật Ký Tình Yêu.
(Cần lưu ý rằng đây chỉ là gợi ý và bạn có thể thêm bớt một số trang phục chứ không bắt buộc cần phải làm giống 100%.)