Nổi bật :

Ngôi Sao Hoàng Cung - PK với tính năng Bộ Bộ Kinh Tâm

Trong Bộ Bộ Kinh Tâm, người chơi phải vượt qua 10 nhiều ải. Làm sao để qua hết ải đây? Khi vượt ải, các tiểu chủ cần chú ý điểm nào?

CÁC CHÚ Ý KHI THAM GIA BỘ BỘ KINH TÂM:
1.
Bộ Bộ Kinh Tâm có 2 chế độ chơi: Dễ và Khó

2.
Dễ có 10 ải, Khó có 15 ải. Mỗi ải đều có người chơi khác trấn giữ, độ khó từ thấp đến cao.

3.
Vượt thành công mỗi ải đều nhận được: Bạc, Dạ Minh Châu và 1 Mảnh Trận Pháp (dùng để tăng cấp Trận Hình Tướng).

4.
Phần thưởng sẽ nhiều thêm theo độ khó của các ải.

5.
Mỗi ngày hệ thống sẽ reset 1 lần vào buổi sáng, người chơi có thể dùng vàng tự tạo mới.

6.
VIP đạt đến cấp nhất định sẽ có thêm số lần tạo mới.

7.
Tiệm Bộ Bộ Kinh Tâm có thể dùng Dạ minh châu đổi lấy trang bị cam và tướng cam cùng với các vật phẩm trong tính năng Cung Đấu.