[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 04/01

(GameSao.vn) – Camille bị giảm sức mạnh, các bãi quái rừng sẽ cho ít điểm kinh nghiệm hơn...

1/ CẬP NHẬT SPLASH ART MỚI


Heartseeker Lucian[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 04/01

Heartseeker Quinn
Warring Kingdoms Garen
2/ THAY ĐỔI VỀ RỪNG, TƯỚNG VÀ TRANG BỊ


Rừng • Các bãi quái rừng không đem lại bùa lợi sẽ cho ít hơn 25% điểm kinh nghiệm ở lần dọn dẹp đầu tiên (First Clear).
 • Điểm kinh nghiệm thay đổi (Lưu ý: Khi so sánh giá trị, nhớ rằng quái rừng to sẽ được cộng thêm 50 điểm kinh nghiệm từ các trang bị chuyên đi rừng):   • Máu giảm từ 95 xuống 85.   LCS Chấu Âu: GIANTS Gaming, Misfits.
   Chỉnh sửa trang phục


   Heartseeker Quinn đã nhận được một vài thay đổi bao gồm chỉnh sửa màu sắc, loại bỏ họa tiết trên đùi,...
   Gnar_G