Top - Đấu Trường Sinh Tử: Cách tăng cường sức mạnh vĩnh viễn cho nhân vật

Nhân vật cấp độ 6 trở lên có thể tham gia tính năng này.
Top - Đấu Trường Sinh Tử: Cách tăng cường sức mạnh vĩnh viễn cho nhân vật

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG
+ Tại giao diện chính của game hãy nhấn nút “Thần Dược”:

+ Ở đây sẽ hiển thị số lượng thần dược mà bạn hiện đang có:

+ Chọn thuộc tính mà bạn muốn tăng, và nhấn nút “Sử Dụng”:

+ Sau khi sử dụng thuộc tính bạn chọn sẽ được gia tăng vĩnh viễn:

+ Lưu ý:

- Sử dụng thần dược nâng cấp thuộc tính, cấp thuộc tính càng cao, số lượng thần dược tiêu hao càng nhiều.

- Mỗi loại thuộc tính nâng cấp cần các loại thần dược khác nhau.

- Không đủ thần dược sẽ không thể nâng cấp thuộc tính.

- Thuộc tính được nâng cấp sẽ tính riêng trên từng nhân vật.

- Nâng cấp thuộc tính thể lực sẽ tăng điểm thể lực tối đa của nhân vật.

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM