Mộng Bá Vương 3D - Tìm hiểu về hệ thống Trang bị

Cũng giống hầu hết các game online nhập vai hiện nay, hệ thống Trang bị là một phần không thể thiếu của game thủ khi chơi Mộng Bá Vương 3D khi muốn nâng lực chiến của nhân vật.

1) Cường Hóa Trang Bị
- Cần sử dụng Xu và Đá Cường Hóa để Cường Hóa giúp tăng cao chỉ số thuộc tính cho Vị Trí Trang Bị (Cường hóa sẽ tính hiệu quả luôn cho Vị Trí tương ứng, thay Trang Bị sẽ không ảnh hưởng)

- Khi cấp độ người chơi <90, cấp độ Cường Hóa sẽ phụ thuộc vào cấp độ Nhân Vật. Sau cấp 90, người chơi có thể chủ động Cường Hóa lên cấp tối đa của phiên bản hiện tại là 150

- Khi tất cả các Trang Bị cường hóa tới cấp chỉ định, sẽ có thêm hiệu quả Thuộc Tính đặc biệt tương ứng

- Đặc biệt, sẽ có thêm hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp khi toàn bộ Trang Bị được cường hóa tới cấp chỉ định

2) Giám Định Trang Bị
- Giám Định Trang Bị là cách nhanh nhất giúp tăng chỉ số thuộc tính của Trang Bị

- Cấp Sao giám định càng cao, chỉ số thuộc tính tăng thêm càng nhiều

- Mỗi Trang Bị chỉ có thể giám định duy nhất 1 lần

- Có 3 cách Giám Định: Giám Định Sơ Cấp, Giám Định Cao Cấp, Giám Định Siêu Cấp

- Giám Định Sơ Cấp sử dụng Xu, sẽ ra kết quả giám định ngẫu nhiên từ 1-8 sao

- Giám Định Cao Cấp sử dụng Phù Giám Định Sơ Cấp, sẽ ra kết quả giám định ngẫu nhiên từ 3-8 sao

- Giám Định Siêu Cấp sử dụng Phù Giám Định Cao Cấp, sẽ ra kết quả giám định ngẫu nhiên từ 5-8 sao

3) Khảm Bảo Thạch
- Khảm Bảo Thạch là cách giúp tăng lực chiến mạnh nhất trong Game

- Mỗi Vị Trí Trang Bị có thể khảm tối đa 5 Bảo Thạch (Khi thay trang bị sẽ không ảnh hưởng)

- Với mỗi Vị Trí Trang Bị, khi khảm đủ 5 ô Bảo Thạch cùng cấp độ, sẽ có thêm Hiệu quả thuộc tính đặc biệt

- Nếu toàn bộ Vị Trí Trang Bị khảm đủ 40 ô Bảo Thạch cùng cấp độ, sẽ kích hoạt Hiệu ứng ánh sáng vô cùng đẹp mắt

- Bảo Thạch có thể nhận được ở Đào Khoáng, các Hoạt Động, Event trong Game hoặc mua ở Thương Thành

- 3 Bảo Thạch cấp thấp có thể hợp thành 1 Bảo Thạch cấp cao hơn (chức năng Hợp Bảo Thạch)

4) Tinh Luyện Trang Bị
- Tinh Luyện Trang Bị giúp tăng rất nhiều chỉ số thuộc tính của Trang Bị (Hiệu quả tăng thêm sẽ tính theo vị trí, khi thay Trang Bị sẽ không ảnh hưởng)

- Tinh Luyện Trang Bị cần sử dụng Phù Kinh Nghiệm. Có 5 loại Phù Kinh Nghiệm: Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam

- Mỗi Vị Trí Trang Bị tương ứng sẽ có hiệu quả tinh luyện thuộc tính riêng gọi là Long Linh. Mỗi Long Linh sẽ có 5 tầng: Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam tăng cấp tầng sẽ cần sử dụng Phù Kinh Nghiệm có màu tương ứng

- Phù Kinh Nghiệm có thể kiếm được bằng cách Phân Giải các Trang Bị thừa không dùng đến (Chức năng Phân Giải)

5) Binh Khí Phổ
- Binh Khí Phổ là hệ thống giúp tăng hiệu quả thuộc tính theo bộ Trang Bị của người chơi. Đồng thời giúp người chơi có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về tất cả hệ thống Trang Bị theo phái của mình

- Khi người chơi sử dụng Trang Bị, sẽ được lưu thông tin vào Binh Khí Phổ. Khi sử dụng đủ 3, 5, 8 món bất kỳ trong Bộ Trang Bị tương ứng sẽ kích hoạt hiệu quả thuộc tính đặc biệt

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM