Cách tăng level nhanh trong Ngôi Sao Hoàng Cung

1. Tham gia “Nhiệm Vụ Mỗi Ngày” – để lên cấp nhanh:
-“Nhiệm vụ Cốt Truyện” sẽ là nơi dễ dàng nhận được nhiều điểm kinh nghiệm (EXP) nhất, hơn bất cứ tính năng nào đang có trong game.
- Game thủ nên tập trung làm nhiệm vụ cốt truyện – ĐÂY LÀ ƯU TIÊN SỐ MỘT.

2. Tham gia “Vượt Ải Phó Bản” – để lên cấp nhanh:


- Đây là cách lên cấp nhanh thứ 2, nhưng không nhanh bằng làm Nhiệm Vụ Cốt Truyện.

- Để vượt ải, Chủ Nhân cần Điểm Thể Lực. Để có loại điểm này:
Mỗi 6 phút: hồi 1 Điểm Thể Lực.
Mỗi ngày có 2 mốc giờ có thể nhận thêm thể lực MIỄN PHÍ: 12:00 đến 14:00 và 18:00 đến 20:00 mỗi ngày. Nhận tại giao diện: Phúc Lợi ➔ Dùng bữa.
Mua thêm bằng Vàng.
Cách tăng level nhanh trong Ngôi Sao Hoàng Cung

3. Hoàn thành “Nhiệm Vụ Hàng Ngày” – để lên cấp nhanh:
- Nhiệm Vụ Hàng Ngày sẽ mang lại một lượng kha khá điểm kinh nghiệm cho Chủ Nhân.

- Ngoài ra, Chủ Nhân sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn khác như:
Vàng.
Bạc.
Điểm Rèn Luyện.

4. Tham gia “Truyện Ký – Lý Nguyên”– để lên cấp nhanh:
- Tham gia tính năng Truyện Ký mỗi ngày, Chủ Nhân sẽ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm.

Ngoài ra, chủ nhận có thể bỏ thêm Vàng để tạo mới lại các lần khiêu chiến để nhận thêm điểm kinh nghiệm. Tuỳ theo cấp VIP sẽ mua được số lần khiêu chiến tương ứng:

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM