[LMHT] Chi tiết bản cập nhật 6.24

Vị tướng mới Camille cùng sự kiện Lễ Hội Tuyết Rơi 2017 sẽ khai mạc cho một mùa giải mới của LMHT!

1/ RA MẮT TƯỚNG MỚI: CAMILLE - BÓNG THÉP


[LMHT] Chi tiết bản cập nhật 6.24

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Camille – Bóng ThépThích Ứng Phòng Ngự (Nội tại)

Đòn đánh thường lên tướng tạo ra một lớp giáp tương ứng với X% (20% lượng máu tôi đa của Camille) với dạng sát thương (STVL hoặc SMPT) trong X giây.

Hiệu ứng này có (20/15/10 tại các cấp 1/7/13) giây thời gian hồi lại.

Giao Thức Chuẩn Xác (Q)Đá Quét Chiến Thuật (W)Bắn Dây Móc (E1) /

Phi Thân (E2)Tối Hậu Thư (R)Gnar_G

Nguồn : Gamesao