Công bố Game đua xe Ridge Racer miễn phí

Ridge Racer Game sẽ có mặt trên PlayStation 3 và PC trong năm 2013 miễn phí. Nội dung được phát triển theo hướng chú trọng các giao dịch mua sắm trong game.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM