Thiếu 0,75 điểm, thần đồng đế chế chim sẻ đi nắng trượt đại học

Tưởng chừng cánh cửa đại học đã mở rộng với thần đồng AOE 'chim sẻ đi nắng', tuy nhiên nhiều khả năng đội AOE Tài Chính có thể không có được thần đồng tài năng ở trong đội.

Thiếu 0,75 điểm, thần đồng đế chế chim sẻ đi nắng trượt đại học
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM