Temple Run: Oz phát hành Android, iPhone and iPad

Imangi Studio ra mắt Temple Run: Brave cùng với nhà đồng hành Disney/Pixar vào tháng 6 vừa rồi.


Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM