Flappy Bird sẽ trở lại với chế độ chơi nhiều người và ít gây nghiện

Nguyễn Hà Đông cho biết, Flappy Bird sẽ trở lại với chế độ chơi nhiều người và it gây nghiện hơn.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM