Bỏng mắt trước dàn showgirl của các NPH đình đám tại ChinaJoy 2016 (P.2)

Shanda GamesCát Gia Nam (cao: 1m72, nặng: 48kg, số đo 3 vòng: 88-62-90)Hồ Uý (cao: 1m68, nặng: 49kg, số đó 3 vòng: 85-62-92)Lý Tuyết Vi (cao: 1m70, nặng: 47kg, số đo 3 vòng: 88-60-89)
Kongzhong
Bỏng mắt trước dàn showgirl của các NPH đình đám tại ChinaJoy 2016 (P.2)
Hoàng Trân Ni (cao: 1m67, nặng: 43kg, số đo 3 vòng: 84-59-87)
Mã Hiểu Mãn (cao: 1m75, nặng: 50kg, số đo 3 vòng: 85-62-89)Thường Ngạo (cao: 1m68, nặng: 47kg, số đo 3 vòng: 82-65-88)Lý Hảo Hảo (cao: 1m68, nặng: 45kg, số đo 3 vòng: 83-64-89)Lỗ Văn Quân (cao: 1m68, nặng: 48kg, số đo 3 vòng: 83-62-88)
Shanghai Dingwu NetHạ Vũ (cao: 1m71, nặng: 48kg)
Trang Nhân Phương (cao: 1m75, nặng: 50kg)
Kaiying Net


Đại Ân & Đại Trì


Miêu Tiểu Huệ


Diện Bao Húc