Nổi bật :

Bảng Ngọc Đi Rừng của cao thủ Hàn Quốc có gì hot?

Vào mà học hỏi cách sử dụng bảng Ngọc mới của các cao thủ Hàn Quốc trong giai đoạn Tiền Mùa Giải nào!

Dưới đây là kết quả tổng kết về bảng ngọc của 7 tướng đường giữa được sử dụng nhiều nhất và tỷ lệ thắng cùng tỷ lệ được sử dụng của chúng

1. Lee Sin 

Bảng Ngọc Đi Rừng của cao thủ Hàn Quốc có gì hot?
Tỷ lệ chọn: 22.00% 

Tỷ lệ sử dụng: 58.37% – Tỷ lệ thắng: 49.91% 

Tỷ lệ sử dụng: 19.79% – Tỷ lệ thắng: 49.73%

2. Jarvan IV


Tỷ lệ chọn: 16.61% 

Tỷ lệ sử dụng: 49.03% – Tỷ lệ thắng: 53.55% 

Tỷ lệ sử dụng: 10.69% – Tỷ lệ thắng: 54.69%

3. Kha'Zik 


Tỷ lệ chọn: 12.55% 

Tỷ lệ sử dụng: 55.52% – Tỷ lệ thắng: 52.09% 

Tỷ lệ sử dụng: 22.39% – Tỷ lệ thắng: 53.09%

4. Kayn 


Tỷ lệ chọn: 9.48% 

Tỷ lệ sử dụng: 54.78% – Tỷ lệ thắng: 49.29% 

Tỷ lệ sử dụng: 16.05% – Tỷ lệ thắng: 51.22%

5. Elise 


Tỷ lệ chọn: 8.04% 

Tỷ lệ sử dụng: 46.21% – Tỷ lệ thắng: 52.19% 

Tỷ lệ sử dụng: 31.10% – Tỷ lệ thắng: 51.41%

6. Kindred 


Tỷ lệ chọn: 8.06% 

Tỷ lệ sử dụng: 73.81% – Tỷ lệ thắng: 51.18% 

Tỷ lệ sử dụng: 10.31% – Tỷ lệ thắng: 52.87%

7. Master Yi

Tỷ lệ chọn: 7.99% 


Tỷ lệ sử dụng: 31.09% – Tỷ lệ thắng: 47.08%

Tỷ lệ sử dụng: 17.41% – Tỷ lệ thắng: 48.74%

Nguồn: infonet.vn