LMHT: Riot buff mạnh cho Morgana và Zyra – Ngọc siêu cấp Sẵn Sàng Tấn Công bị nerf

Cùng đến với những thay đổi về tướng và ngọc tái tổ hợp xuất hiện trên server PBE ngày hôm nay. Những thay đổi này dự kiến sẽ xuất hiện trong phiên bản 7.24 và cũng là phiên bản cuối cùng của mùa 7.

Cân bằng tướng 

LMHT: Riot buff mạnh cho Morgana và Zyra – Ngọc siêu cấp Sẵn Sàng Tấn Công bị nerf

Lượng máu hồi lại mỗi giây tăng từ 1.08 lên 1.5.

Điện An Lạc (W)

Số lượng ngôi đền kích hoạt cùng lúc thay đổi từ 3 mọi cấp thành 2/3/4/5/6.

Tầm tăng từ 800 lên 900. 

Thích Ứng Phòng Ngự (Nội tại)

Thời gian duy trì lớp giáp tăng từ 1.5 lên 2 giây.

Giao Thức Chuẩn Xác (Q)

Khoảng thời gian có thể tái kích hoạt kỹ năng tăng từ 3 lên 3.5 giây. 

STVL giảm từ 63 xuống 59.

Lá Chắn Durand (W)

Kích hoạt lần đầu: SMPT cộng thêm tăng từ 4% lên 5%

Kích hoạt lần hai: (Hiệu ứng mới) Giờ gây từ [20/30/40/50/60 (+20% SMPT)] tới [60/90/120/150/180 (+60% SMPT)]
Tương tự như khả năng giảm sát thương và thời gian khiêu khích, sát thương gây ra gia tăng theo thời gian vận sức

Cú Đấm Công Lý (E)

Thời gian hồi chiêu giảm từ 14/13/12/11/10 xuống 12/11/10/9/8 giây. 

Sân Khấu Tử Thần (R)

Sát thương thay đổi từ [50/115/180 (+20 tổng STVL)] thành [60/130/200 (+30% tổng STVL)].

hời gian làm chậm tăng từ 0.5 lên 0.75 giây.

Thời gian trễ ngắn nhất giữa các phát bắn tăng từ 1 lên 1.25 giây. 

Năng lượng hồi lại mỗi 5 giây tăng từ 8.5 lên 11.5.

Năng lượng hồi lại gia tăng mỗi cấp độ giảm từ 0.8 xuống 0.4.

Lực Hút Tâm Linh (Nội tại)

(Loại bỏ) Không còn tăng 10/15/20% hút máu phép.

(Hiệu ứng mới) Khi Morgana gây sát thương bằng kỹ năng lên tướng địch, lính to hay quái rừng to, cô sẽ hồi lại 15/20/25/30/35/40% (ở các cấp độ 1/4/7/10/13/16) lượng sát thương gây ra.

Vùng Đất Chết (W)

(Hiệu ứng mới) Khi Lực Hút Tâm Linh (Nội tại) được kích hoạt, thời gian hồi chiêu của Vùng Đất Chết (W) giảm đi 5%. 

Tam Bộ Kiếm (Q)

Sát thương tăng từ 10/30/50/70/90 lên 15/35/55/75/95. 

Anh Hùng Ca (Q)

Năng lượng tiêu hao tăng từ 45/50/55/60/65 lên 60/65/70/75/80.

Sát thương phép giảm từ [20/30/40/50/60 (+20% SMPT)] xuống [10/15/20/25/30 (+30% SMPT)]. 

Năng lượng hồi lại mỗi 5 giây tăng từ 8.5 lên 11.5.

Năng lượng hồi lại gia tăng mỗi cấp độ giảm từ 0.8 xuống 0.4.

Khu Vườn Gai Góc (Nội tại)

Phạm vi hạt giống sinh ra giảm từ 1300 xuống 900.

Thời gian hạt giống sinh ra tăng từ (5-7.5 giây theo cấp độ) lên 8 giây.

Thời gian hạt giống sinh ra theo Nội tại giảm từ 45 xuống 30 giây.

Không liên quan tới Nội tại của Xum Xuê (W)

Khả năng tồn tại của cây chiến đấu thay đổi: Lượng máu cây chiến đấu tăng từ 4 lên 8

Đòn đánh thường của tướng đánh xa cần để phá hủy cây chiến đấu tăng từ 2 lên 4

Đòn đánh thường của tướng đánh gần cần để phá hủy cây chiến đấu tăng từ 2 lên 8

Kỹ năng gây sát thương đơn mục tiêu cần để phá hủy cây chiến đấu tăng từ 4 lên 8

Kỹ năng gây sát thương diện rộng cần để phá hủy cây chiến đấu tăng từ 2 lên 4

Sát thương theo chu kỳ cần để phá hủy cây chiến đấu giảm từ 2 xuống 1

Đòn đánh từ lính to/ quái rừng to để phá hủy cây chiến đấu tăng từ 1 lên 2

Lính nhỏ/ quái rừng nhỏ không thay đổi

Lượng Vàng cộng thêm khi phá hủy cây chiến đấu giảm từ 5 xuống 3

Xum Xuê (W)

(Loại bỏ) Hạt giống của Zyra không còn tăng thêm 10/20/30/40/50% lượng máu tối đa.

(Hiệu ứng mới) Khi Zyra hạ gục một kẻ địch, thời gian sạc lại của Xum Xuê (W) sẽ hồi lại 20%, tăng lên 100% với tướng địch, lính to và quái rừng to.

Cân bằng ngọc 

Sẵn Sàng Tấn Công (Ngọc Siêu Cấp – hệ Chuẩn Xác)

Đòn đánh thứ ba không còn làm kẻ địch suy yếu. 

Bước Chân Thần Tốc (Ngọc Siêu Cấp – hệ Chuẩn Xác)

(Hiệu ứng mới) Hồi máu tương đương 100% sát thương chí mạng khi thực hiện một đòn đánh chí mạng. 

Nhịp Độ Chết Người (Ngọc Siêu Cấp – hệ Chuẩn Xác)

Thời gian hồi chiêu giảm từ 10 xuống 6 giây. 

Đắc Thắng (Ngọc Cao Cấp – hệ Chuẩn Xác)

Hồi máu giảm từ 15% xuống 12%. 

Hiện Diện Trí Tuệ (Ngọc Cao Cấp – hệ Chuẩn Xác)

Thời gian duy trì hiệu ứng tăng từ 5% lên 7%. 

Nhát Chém Ân Huệ (Ngọc thường – hệ Chuẩn Xác)

Sát thương giảm từ 10% xuống 9%. 

Thu Thập Chiến Tích (Ngọc thường – hệ Áp Đảo)

STVL giảm từ 6 xuống 3.

SMPT giảm từ 10 xuống 5. 

Tiếp Sức (Ngọc thường – hệ Kiên Định)

Hiệu ứng hồi máu và tạo giáp mạnh hơn.

Theo Thanhnien.vn