Một thoáng Tây Nguyên qua hành trình Chevrolet Trailblazer

Một thoáng Tây Nguyên qua hành trình Chevrolet Trailblazer

Tin Ô tô 6-09-2018, 15:45

Trong hành trình kéo dài 3 ngày, người tham gia sẽ có cơ hội trải nghiệm những loại địa hình khác nhau