Việt Nam tăng trưởng cao nhất về luân chuyển dữ liệu xuyên biên giới

Theo IPS, giai đoạn 2001-2019, trong số 11 quốc gia có dòng dữ liệu xuyên biên giới lớn nhất, thì Việt Nam là quốc gia có mức độ tăng trưởng cao nhất với 230.000 lần, gấp khoảng 30 lần so với Trung Quốc tăng 7.500 lần. Các quốc gia châu Á khác cũng

Những thông điệp ý nghĩa từ bộ tem thứ 2 về an toàn giao thông đường bộ

Bộ TTTT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Tập đoàn VinGroup sẽ phát hành bộ tem An toàn giao thông đường bộ bộ 2 vào ngày 05/9/2021.