D-IONE: Hệ thống số hóa tài liệu thông minh đáp ứng chuyển đổi số

D-IONE là giải pháp số hóa tài liệu thông minh Make in Viet Nam do Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển công nghệ FSI phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu về xử lý và quản lý dữ liệu chất lượng cao, giúp doanh nghiệp DN, tổ chức nâng cao

Pixelmator Pro trên Mac sẽ dùng trí thông minh nhân tạo để chỉnh sửa, xử lý ảnh

Pixelmator Pro sẽ có rất nhiều nâng cấp so với Pixelmator cho Mac hiện tại. Hãy bắt đầu với giá bán trước, người phát triển cho biết bản Pro sẽ có giá rất cạnh tranh, mặc dù không nói rõ.