Chuyển đổi số đòi hỏi đổi mới tư duy với quyết tâm hành động

Tại phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao về công nghiệp 4.0 lần thứ III ngày 6/12, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết Nếu như đại dịch COVID-19 là thách thức đối với nhân

Hiệp định thương mại điện tử ASEAN chính thức có hiệu lực từ 3/12

Hiệp định thương mại điện tử TMĐT chính thức có hiệu lực kể từ ngày 3/12/2021 sau khi nhận được thông báo về Văn kiện phê chuẩn của Indonesia theo Điều 19 2 của tài liệu nói trên.

Viettel Money kỳ vọng giải bài toán số hóa nền kinh tế, xã hội

Hệ sinh thái tài chính số Viettel Money ra mắt được kỳ vọng đẩy nhanh tiến trình số hóa nền kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất là làm sao để thay đổi hành vi, thói quen mua bán và thanh toán của khách hàng, sang cuộc sống không tiền mặt.

Thái Nguyên: Đô thị thông minh góp phần quan trọng điều hành, phát triển kinh tế, xã hội

Những năm qua, với sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả xây dựng đô thị thông minh ĐTTM. Qua đó, tác động tích cực đến công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế xã hội của

Việt Nam chủ động xây dựng hạ tầng số phát triển kinh tế - xã hội

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An cho biết Việt Nam đã xây dựng và triển khai một số chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, làm tiền đề để thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Tọa đàm “Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc”

Tọa đàm Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc đã giải đáp, cung cấp thông tin để công chúng, lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương, nhất là những địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số quán triệt các chủ trương, giải pháp để thực

Cải cách hành chính nhà nước phải bắt nguồn từ thực tiễn của mỗi quốc gia

Cải cách hành chính nhà nước liên quan tới nhiều yếu tố mang tính nội tại của từng quốc gia trong mỗi giai đoạn, do đó không có một nền hành chính khuôn mẫu cho tất cả các nước.

Địa phương tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành

Thực hiện mục tiêu vừa chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh đang nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin CNTT nhằm đảo bảo hiệu quả