Những phần mềm Antivirus tốt nhất năm 2013

Bảo mật máy tính là điều cần thiết nhưng việc lựa chọn phần mềm diệt virus tốt phù hợp cho máy của bạn là cả một vấn đề. Dưới đây là những phần mềm Antivirus tốt nhất năm 2013 mà bạn có thể lựa chọn.

Việt Nam trong ngưỡng báo động đỏ về chiến tranh mạng

Các xu hướng công nghệ mới một mặt giúp tăng cường tính linh hoạt và hiệu suất vận hành cho hệ thống CNTT, tuy nhiên cũng đặt ra không ít các thách thức trong việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin và quản trị rủi ro.