Laptop nhiễm 6 loại virus nguy hiểm được bán đấu giá 31 tỷ đồng

Laptop nhiễm 6 loại virus nguy hiểm được bán đấu giá 31 tỷ đồng

Máy tính 8-06-2019, 23:50

Được biết, 6 loại virus mà chiếc laptop này chứa gồm: WannaCry, BlackEnergy, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig và DarkTequila. Chúng đã từng làm thiệt hại đến 95 tỷ USD, làm hư hại tới hàng triệu máy tính trên toàn cầu và rất nhiều hư hại khác chưa thống kê