Thiệt hại "khủng" vì vi phạm dữ liệu

Rò rỉ dữ liệu khiến các tổ chức thiệt hại trung bình 4,24 triệu USD, cao nhất trong 17 năm qua.

Các bước cơ bản đảm bảo an ninh trong quá trình chuyển đổi số hiện nay

Chuyển đổi số đang có những tác động đến cấu trúc cũng như cách thức hoạt động và cách thức tổ chức của doanh nghiệp. Cloud, IoT, Big Data và các vấn đề về tính di động đang tạo ra sự phát triển nhanh chóng của các mô hình, cơ sở hạ tầng và việc sử