Ngành ngân hàng đi tiên phong trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số CĐS trong ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước. Ngân hàng hiện nay đang là ngành đi tiên phong trong CĐS.

Cuốn sách giải mã từ những điều thú vị từ ngôn ngữ

Cuốn sách Câu chuyện ngôn ngữ của nhà ngôn ngữ học David Crystal, tìm hiểu từng khía cạnh của ngôn ngữ, giải mã từ những tiếng bập bẹ của một em bé cho đến hiện tượng ngôn ngữ mạng trong những năm gần đây.

Robot Make in Vietnam vận chuyển thức ăn, đồ dùng cho bệnh nhân Covid-19

Những robot y tế VIBOT đã đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển thức ăn, đồ dùng cho bệnh nhân, vật dụng y tế từ ngoài vào khu cách ly điều trị bệnh Covid-19 và ngược lại.

Xét nghiệm nhanh, trả kết quả sớm sẽ quyết định thắng lợi chiến dịch phòng, chống Covid-19

Việc triển khai nhanh, thần tốc, sớm ra đời các nền tảng, sản phẩm, giải pháp công nghệ số phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 trở thành nhiệm vụ ưu tiên, quan trọng hàng đầu góp phần tạo thành quả trong công tác khống chế, kiểm soát dịch bệnh.