So sánh nhanh HDH iOS 11(Beta)với iOS 10: khá nhiều tính năng mới

So sánh nhanh HDH iOS 11(Beta)với iOS 10: khá nhiều tính năng mới

Điện thoại 6-06-2017, 10:52

Tại sự kiện WWDC 2017, Apple đã giới thiệu iOS 11 với rất nhiều sự thay đổi trong giao diện người dùng lẫn tính năng