Đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ngành GTVT

Nhiều doanh nghiệp DN công nghệ số Việt Nam đã chia sẻ các giải pháp công nghệ số giúp ngành GTVT chuyển đổi số CĐS tại hội nghị CĐS ngành GTVT ngày 22/10.

Hậu giãn cách: Du lịch số hóa ‘lộ trình thông hành’ sẵn sàng đón khách

Các chuyên gia cho rằng ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, để phục hồi nền kinh tế xanh, Việt Nam cần sớm áp dụng cơ chế thẻ thông hành xanh để vực dậy ngành kinh tế đang trong cơn bĩ cực.