Làm gì khi tắt sóng 3G?

Tắt sóng 3G nghĩa là nhà mạng có thể phân bổ lại phổ tần hiện đang được sử dụng cho mạng 3G để sử dụng cho mạng 4G và 5G. Vì vậy, hiện nay trên thế giới, hầu hết các nhà mạng của các nước đều đã có những động thái, tuyên bố về việc tắt sóng 3G. Một

Giải mã yếu tố con người trong an ninh mạng thời đại dịch

Hãy hình dung doanh nghiệp DN của bạn có một kho báu cần được bảo vệ, và bạn thiết lập các biện pháp phòng thủ với công nghệ mới nhất.

Mô hình ZTNA: Hành trình an toàn cho trải nghiệm người dùng

Niềm tin là một yếu tố của nền tảng xã hội. Khi tham gia vào bất kỳ sự tương tác xã hội hoặc thương mại nào chúng ta cần có sự tin tưởng vào người mà chúng ta giao dịch.