"Dân vận khéo" trong cải cách thủ tục hành chính ở Ninh Bình

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân.

Kết nối người làm sách, tác giả tới bạn đọc qua mạng xã hội: xu thế tất yếu trong thời đại 4.0

Trong công cuộc chuyển đổi số CĐS và cuộc cách mạng công nghiệp CMCN 4.0 hiện nay thì mạng xã hội là cầu nối rất quan trọng giúp những người làm xuất bản, phát hành, tác giả tương tác với nhau thông qua mạng xã hội để đem đến cho bạn đọc những