Bàn phím cảm ứng, trackpad ảo trên MacBook: Đột phá cho tương lai hay ý tưởng điên rồ?

Bàn phím cảm ứng, trackpad ảo trên MacBook: Đột phá cho tương lai hay ý tưởng điên rồ?

Máy tính 22-05-2020, 11:47

Xuất hiện trong bằng sáng chế mang tên “Dynamic Input Surface for Electronic Devices” (Bề mặt nhập liệu động cho các