Cách chặn quảng cáo trong các trang web phim khi xem ở chế độ ẩn danh

Cách chặn quảng cáo trong các trang web phim khi xem ở chế độ ẩn danh

Thủ thuật 7-07-2018, 20:25

Chế độ ẩn danh (Incognito mode) rất hay giúp bạn xoá hết mọi dấu vết khi truy xuất internet, tuy nhiên có đôi khi bạn