Đánh giá ROG MotherShip: Sức mạnh sẽ ấn tượng như thế nào hay khiến chúng ta hụt hẫng?

Đánh giá ROG MotherShip: Sức mạnh sẽ ấn tượng như thế nào hay khiến chúng ta hụt hẫng?

Đánh giá laptop 16-04-2020, 19:21

Khỏi phải nhiều, đây là một trong những chiếc laptop sử hữu cấu hình mạnh nhất mà mình từng sử dụng. Tất nhiên ngoài