Hàng trăm triệu tin nhắn rác đươc nhà mạng chặn trong 5 tháng

hệ thống này có khả năng phân tích các tin nhắn rác đã có để đối chiếu, xác định các tin nhắn được gửi đến trung tâm xử lý xem có phải tin rác hay không.

Tin nhắn văn bản bị cấm ở Cộng hòa Trung Phi

Do các cuộc biểu tình bạo lực gần đây tại thủ đô Bangui, chính phủ Cộng hòa Trung Phi đã buộc phải đóng cửa một số dịch vụ tin nhắn SMS trong cả nước.