Devil May Cry 3: tiết lộ ngày phát hành bản đặc biệt trên Nintendo Switch

Devil May Cry 3: tiết lộ ngày phát hành bản đặc biệt trên Nintendo Switch

Thế giới Games 26-11-2019, 20:10

Devil May Cry 3 sẽ đưa người chơi quay ngược về dòng thời gian, nơi diễn ra các sự kiện trước khi bắt đầu Devil May Cry