Cần nâng cao hiệu quả của chính phủ điện tử trong quản lý hành chính

Chính phủ điện tử là một trong những chủ đề thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu cũng như các tổ chức, các quốc gia trên thế giới. Liên Hợp Quốc cũng thực hiện xuất bản báo cáo thường niên 1 về Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử

MISA AMIS - Bộ công cụ làm việc từ xa tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp mùa dịch

MISA AMIS là nền tảng quản trị toàn diện nhất cho doanh nghiệp DN xoay quanh 4 mảng cốt lõi Tài chính, kinh doanh, nhân sự và điều hành. Nền tảng được Bộ TTTT bảo trợ thông qua Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm