Trang bị các kỹ năng số cần thiết cho người lao động, đáp ứng phát triển kinh tế số

Đào tạo nhân lực là yêu cầu cấp thiết trước mắt và lâu dài để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế số tại Việt Nam, đồng thời giúp Việt Nam chuyển đổi số CĐS thành công.

170 doanh nghiệp ICT nước ngoài đầu tư vào Việt Nam bất chấp dịch Covid-19

7 tháng đầu năm 2021, dòng vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 10 tỷ USD, tăng 3,8 so với năm ngoái. Riêng lĩnh vực ICT có gần 170 doanh nghiệp DN ICT gồm DN phần mềm, viễn thông, điện - điện tử đầu tư vào Việt Nam.