Tiếng ồn trắng liệu có gây tổn hại cho não?

Tiếng ồn trắng liệu có gây tổn hại cho não?

Cộng đồng mạng 20-09-2018, 07:23

Tiếng ồn trắng thường giúp bạn cảm thấy thư thái hơn, nhưng một nghiên cứu đánh giá tổng hợp gần đây cảnh báo chúng ẩn chứa một mối nguy hiểm. Cụ thể, các nhà nghiên cứu tại Tập đoàn Khoa học Posit của Mỹ nói rằng việc tiếp xúc với âm thanh ngẫu