Chiến lược vắc xin sớm đưa cuộc sống trở về trạng thái “bình thường mới”

Đến nay, một số nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Đức, Israel đã tiêm vắc xin được cho trên 50 dân số, và gần đạt mức miễn dịch cộng đồng theo lý thuyết, nhờ vậy nền kinh tế của họ đang có dấu hiệu dần phục hồi. Việt Nam đang ở giữa đợt dịch thứ 4,

Doanh nghiệp đồng lòng vượt COVID: Mệnh lệnh từ trái tim

Trong những bước ngoặt của đất nước, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân luôn là một lực lượng quan trọng góp phần vào sự bứt phá của nền kinh tế với tinh thần dân tộc, quyết tâm vì một Việt Nam hùng cường. Tinh thần ấy đã được phát