Thiếu nhân lực có chuyên môn khiến khả năng bảo vệ ATTT còn thấp

Bên cạnh một số ít đơn vị lớn đầu tư và vận hành trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng SOC riêng, phần lớn vẫn đang thuê các đơn vị thứ 3 để sử dụng, nhưng khả năng bảo vệ còn thấp. Nguyên nhân chính là do thiếu nhân lực ATTT có chuyên môn,

Nhân tố con người trong an ninh mạng

Yếu tố con người là khâu yếu nhất trong việc tạo ra các môi trường số hóa an toàn và bảo mật. Tuy nhiên, trực giác của con người lại có thể là giải pháp giúp ngăn chặn một số mối đe dọa mạng.