Giải pháp chuyển đổi số hữu hiệu trong công tác quản lý cán bộ

Chính phủ số là nhân tố quan trọng được xem như đầu tàu của đoàn tàu chuyển đổi số CĐS nên các cơ quan Nhà nước, chính quyền phải làm gương, là nơi CĐS trước và dẫn dắt toàn bộ tiến trình CĐS của xã hội.

Bộ TT&TT bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng

Ngày 20/9/2021, Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị công tác cán bộ. Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Đức Long đã chủ trì và trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cho Cục Viễn thông, Vụ Thi đua - Khen thưởng.