Đo tốc độ xử lý của não xem bạn thông minh đến mức nào?

Đo tốc độ xử lý của não xem bạn thông minh đến mức nào?

Điện thoại 22-07-2020, 10:51

Human Benchmark là một trang web cho chúng ta khả năng kiểm tra độ nhanh, độ nhạy của não bộ. Nó cung cấp một số trò chơi, thông qua đó để xem tốc phản ứng của não bạn và còn có một bài test xem bạn có thông minh hơn tinh tinh hay không nữa.