Cần thúc đẩy sử dụng sản phẩm “Make in Viet Nam” và tránh tình trạng "bảo hộ ngược"

Đại diện các ứng dụng Make in Viet Nam cho rằng cần có hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho sản phẩm Việt được sử dụng nhiều hơn nữa. Đồng thời, các sản phẩm cần tuân theo quy định chung của pháp luật, kể cả ứng dụng ngoại, thay vì tình trạng bảo

Trình duyệt Cốc Cốc tố bị Google cạnh tranh không lành mạnh

Từ tháng 9/2021, trình duyệt Cốc Cốc sẽ chính thức chuyển tác nhân người dùng user agent - UA của Google Chrome trên di động và máy tính. Trong thông cáo của mình, Cốc Cốc cho rằng đây là giải pháp bắt buộc để bảo vệ người dùng trước việc cạnh