Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc mở file, thư mục chỉ bằng một cú click chuột hay chưa?

Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc mở file, thư mục chỉ bằng một cú click chuột hay chưa?

Thủ thuật 29-09-2017, 08:42

“Single-Click to Open an Item” là một trong những tính năng hữu ích nhất trên hệ điều hành Windows. Tính năng này cho