Carlex Design "thổi" các chuyển động cho khoang cabin của BMW 320i

Giống như những người tiền nhiệm của mình, BMW 3-Series mới nhất được thiết lập để trở thành 'kẻ thống trị' cả...

Carlex Design "thổi" các chuyển động cho khoang cabin của BMW 320i

Giống như những người tiền nhiệm của mình, BMW 3-Series mới nhất được thiết lập để trở thành 'kẻ thống trị' cả phân khúc, trên quy mô toàn cầu.